Třída 4.A

Třídní učitelka:

Mgr. Jana Hornychová

E-mail:

jana.hornychova@zskosmonosy.cz

Umístění třídy:

Učebna číslo 9, vedle učebny HV

4a