Třída 3. B

Třídní učitelka:

Mgr. Jiřina Fejfušová

E-mail: 

jirina.fejfusova@zskosmonosy.cz

Umístění učebny:

Učebna č. 7

3b

Fotografie třídy