Třída 3.C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Doležalová

E-mail: petra.dolezalova@zskosmonosy.cz

 

Umístění třídy:

Učebna číslo 24(ŠD), u hlavního schodiště

dp
3c