Třída 4.B

Třídní učitelka:

Mgr. Romana Karásková

E-mail:

romana.karaskova@zskosmonosy.cz

Umístění třídy:

Učebna číslo 17, mezanin vpravo

4b