Třída 5. A

Třídní učitelka:

Jana Kronusová

E-mail:

jana.kronusova@zskosmonosy.cz

Umístění třídy:

Učebna číslo 16, mezanin vlevo

5a
2.A