Třída 5. C

Třídní učitelka:

Mgr. Marta Melka Suchá

E-mail:

marta.sucha@zskosmonosy.cz

Umístění třídy:

Učebna číslo 24(ŠD), u hlavního schodiště

5c
dp