KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ AKCÍ LISTOPAD

4. 11.

preventivní program „20 minut denně stačí“ – DDM 7. A

5. 11.

dílna Fokus – 2. A

5. 11. 

6. 11.

Dětská nota – 4. A, 5. B

vánoční focení 1. stupeň

6. 11.

6. 11. 

7. 11.

7. 11. 

9. 11.

12. 11.

12. 11.

14. 11.

14. 11.

15. 11.

18. 11.

19. 11.

19. 11.

20. 11.

21. 11.

22. 11.

26. 11.

28. 11.

29. 11.

beseda Templ – 9. třídy – D. Peregrinová

Dětská nota – pěvecký sbor

Dětská nota – 3. A, B, C, 2. A, B

konzultace pro rodiče 5. B

otevření naučné stezky Baba

Němčina nekouše – 8. – 9. ročník

H. Gündör – DVPP

projekt Dopravní výchova – 3. A, B, C

pedagogická rada od 16:00

tematické vyučování 30 let od sametové revoluce – 3. A

třídní schůzka 2. A od 15:30

třídní schůzky 2. stupeň od 16:30

schůzka 9. ročníků v uč. 2 od 16:00 do 16:30 se zástupci SŠ

třídní schůzky 3. A od 16:00

exkurze Templ – 4. A, 5. B

vyhlášení časopisu roku Brno

tvoření na jarmark s rodiči – 5. B

Vánoční jarmark

pohádka v DDM – 2. A