KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ZÁŘÍ

7. - 9. 9.

adaptační pobyt 8. A, B + T. Novák, J. Jonášová, Z. Turek

9. - 11. 9

adaptační pobyt 6. A, 6. B + Zelenková, Petráš, Lepičová

14. 9.

15. 9.

focení 1. třídy

4. C dopravní hřiště v 8:00 (v 7:50 odjezd od školy)

15. 9.

17. 9.

22. 9.

24. 9. 

25. 9.

29. 9.

30. 9.

?

DVPP – I. Strnádková

festival kultur – 6. třídy, 7. A

2. A, B – život stromu – DDM

4. B – DDM v 8:30

podzimní vycházka – 1. B, 5. A

4. B dopravní hřiště v 8:00 (v 7:50 odjezd od školy)

4. A dopravní hřiště v 8:00 (v 7:50 odjezd od školy)

9. B celodenní třídní výlet dle počasí + D. Mašín