KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ AKCÍ ZÁŘÍ

4. - 6. 9. 

adaptační pobyt 6. A + 6. B

5. 9. 

třídní schůzky od 16:00

9. 9.

10. - 11. 9.

třídní schůzky 6. tříd od 16:00

dny duševního zdraví 2. B

10. 9. 

11. 9. 

12. 9. 

13. 9. 

16. - 17. 9.

17. 9. 

19. 9.

24. 9.

Abeceda peněz – 4. B

TERRY BEAR – běh – 2. A, 3. A, B, 4. C, 5. A, C, 7. B

dny duševního zdraví 4. B, 3. C, 3. A, B – zubní hygiena

festival kultur – 5. – 7. třídy od 9:00 do 12:00

bleskový sběr

Templ – 4. A, 5. B od 9:00 do 12:00

florbalový zápas pro školy – MB – 6. – 7. třídy

Templ – 4. B – celý den

24. 9.

26. 9.

26. 9.

?

?

běh zámeckým parkem – 1. stupeň od 14:00 do 16:00

florbalový zápas pro školy – MB – 8. – 9. třídy

přírodovědná vycházka – 2. B

třídní výlet 8. B – dle počasí

podzimní výprava – 1. A, B – dle počasí