KONTAKTY

Oficiální název:
Základní škola Kosmonosy,
Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav,
příspěvková organizace
Adresa:
Základní škola Kosmonosy
Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy
okres Mladá Boleslav

Ředitel školy

Zástupkyně ředitele

Mgr. Milan Petráš

Mgr. Lenka Černá

Mgr. Ivana Strnádková

+420 778 002 243

+420 778 002 243

+420 778 002 243

milan.petras@zskosmonosy.cz

lenka.cerna@zskosmonosy.cz

ivana.strnadkova@zskosmonosy.cz

Datová schránka:

Pracovník pro GDPR

Výchovný poradce

Metodik prevence SPJ

Admin. pracovnice

Školník

Školnice H. Stakory

Uklízečky

kiimnne

Radek Pomije

Mgr. Jiřina Fejfušová

Mgr. Daniel Mašín

Jitka Urbanová

Pavel Langer

Věra Baboráková

Soňa Horvátová

Jitka Šonová

Stanislava Malá

Martina Šubecová

fghghftghjh

+420 739 220 840

+420 722 789 663

 

+420 778 002 279

+420 603 223 142

+420 777 949 620

gbgngbngn

radek.pomije@bdo.cz

jirina.fejfusova@zskosmonosy.cz

daniel.masin@zskosmonosy.cz

jitka.urbanova@zskosmonosy.cz

email

Vedoucí jídelny

Hilda Kovaříková

+420 733 259 067

1.A 
1.B 
2.A
2.B 
3.A
3.B
3.C 
4.A 
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B 
9.A
9.B
Mgr. Hana Kapounová (pracoviště Horní Stakory)
Mgr. Ivana Železná (pracoviště Horní Stakory)
Mgr. Radka Matesová
Mgr. Jiřina Fejfušová
Mgr. Zuzana Horáková
Mgr. Kristýna Pospíšilová
Mgr. Radomíra Martinková
        Jana Kronusová
Mgr. Lenka Eichlerová
Mgr. Petra Šimáňová
Mgr. Jana Hornychová
Mgr. Romana Karásková
Mgr. Stanislav Fejfuša
Mgr. Jana Slabá
Mgr. Petra Stinková
Mgr. Jarmila Jonášová
        Tomáš Novák
Bc.   Dana Peregrinová
Mgr. Daniel Mašín
Ing.  Marcela Červová
Mgr. Klára Zelenková
hana.kapounova@zskosmonosy.cz
ivana.zelezna@zskosmonosy.cz
radka.matesova@zskosmonosy.cz
jirina.fejfusova@zskosmonosy.cz
zuzana.horakova@zskosmonosy.cz
kristyna.pospisilova@zskosmonosy.cz
radomira.martinkova@zskosmonosy.cz
jana.kronusova@zskosmonosy.cz
lenka.eichlerova@zskosmonosy.cz
petra.simanova@zskosmonosy.cz
jana.hornychova@zskosmonosy.cz
romana.karaskova@zskosmonosy.cz
stanislav.fejfusa@zskosmonosy.cz
jana.slaba@zskosmonosy.cz
petra.stinkova@zskosmonosy.cz
jarmila.jonasova@zskosmonosy.cz
tomas.novak@zskosmonosy.cz
dana.peregrinova@zskosmonosy.cz
daniel.masin@zskosmonosy.cz
marcela.cervova@zskosmonosy.cz
klara.zelenkova@zskosmonosy.cz

Učitelé bez třídnictví

Ing.  Karel Kozma
Sylva Lepičová
Mgr. Ivana Štefková
Mgr. Zdeněk Turek
Mgr. Jiřina Vrabcová
BA Hatice Güngör 
Veronika Filipi - asistent pedagoga
Jana Jabůrková - asistent pedagoga
Jana Kortanová - asistent pedagoga
Bc. Michaela Samoláková - asistent pedagoga
Jana Staňková - asistent pedagoga

karel.kozma@zskosmonosy.cz
sylva.lepicova@zskosmonosy.cz
ivana.stefkova@zskosmonosy.cz
zdenek.turek@zskosmonosy.cz
jirina.vrabcova@zskosmonosy.cz

Školní družina - vychovatelé

Jana Kortanová
Veronika Filipi
Iveta Dandová
Eva Knesplová
Eliška Štěpánová
Mgr. Radka Matesová

+420 778 002 245

jana.kortanova@zskosmonosy.cz
veronika.filipi@zskosmonosy.cz
iveta.dandova@zskosmonosy.cz
eva.knesplova@zskosmonosy.cz
eliska.stepanova@zskosmonosy.cz
radka.matesova@zskosmonosy.cz

Školní družina Horní Stakory

+420 777 953 528