KONTAKTY

Oficiální název:
Základní škola Kosmonosy,
Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav,
příspěvková organizace
Adresa:
Základní škola Kosmonosy
Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy
okres Mladá Boleslav

Ředitel školy

Zástupkyně ředitele

Mgr. Milan Petráš

Mgr. Lenka Černá

Mgr. Ivana Strnádková

+420 778 002 243

+420 778 002 243

+420 778 002 243

milan.petras@zskosmonosy.cz

lenka.cerna@zskosmonosy.cz

ivana.strnadkova@zskosmonosy.cz

Admin. pracovnice

Datová schránka:

Pracovník pro GDPR

Výchovný poradce

Školní spec. pedagog

Metodik prevence SPJ

Sekretariát školy

Školník

Školnice H. Stakory

Uklízečky

Jitka Urbanová

kiimnne

Radek Pomije

Mgr. Jiřina Fejfušová

Mgr. Stanislav Fejfuša

Mgr. Daniel Mašín

Jitka Urbanová

Pavel Langer

Věra Baboráková

Renata Dědková

Dana Paterová

Jitka Šonová

Stanislava Malá

Martina Šubecová

+420 778 002 279

fghghftghjh

+420 739 220 840

+420 722 789 663

 

+420 778 002 279

+420 603 223 142

+420 777 949 620

ujitka@seznam.cz

gbgngbngn

radek.pomije@bdo.cz

jirina.fejfusova@zskosmonosy.cz

stanislav.fejfusa@zskosmonosy.cz

daniel.masin@zskosmonosy.cz

jitka.urbanova@zskosmonosy.cz

email

Vedoucí jídelny

Výdejna obědů Horní Stakory

Hilda Kovaříková

Věra Baboráková

+420 733 259 067

1.A 
1.B
1.C 
2.A
2.B 
3.A
3.B
4.A 
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B 
9.A
9.B
Mgr. Jana Hornychová
Mgr. Romana Karásková
Mgr. Pavla Šímová
Mgr. Hana Kapounová (pracoviště Horní Stakory)
Mgr. Ivana Železná (pracoviště Horní Stakory)
Mgr. Radka Matesová
Mgr. Jiřina Fejfušová
Mgr. Zuzana Horáková
Mgr. Lucie Filipi
Mgr. Radomíra Martinková
        Jana Kronusová
Mgr. Lenka Eichlerová
Mgr. Marta Melka Suchá
Mgr. Klára Zelenková
        Sylva Lepičová
Mgr. Martina Urbánková
Mgr. Jana Slabá
Mgr. Petra Stinková
Mgr. Jarmila Jonášová
        Tomáš Novák
Mgr. Monika Steklá
Mgr. Daniel Mašín
jana.hornychova@zskosmonosy.cz
romana.karaskova@zskosmonosy.cz
pavla.simova@zskosmonosy.cz
hana.kapounova@zskosmonosy.cz
ivana.zelezna@zskosmonosy.cz
radka.matesova@zskosmonosy.cz
jirina.fejfusova@zskosmonosy.cz
zuzana.horakova@zskosmonosy.cz
lucie.filipi@zskosmonosy.cz
radomira.martinkova@zskosmonosy.cz
jana.kronusova@zskosmonosy.cz
lenka.eichlerova@zskosmonosy.cz
sucha.melka@zskosmonosy.cz
klara.zelenkova@zskosmonosy.cz
sylva.lepicova@zskosmonosy.cz
martina.urbankova@zskosmonosy.cz
jana.slaba@zskosmonosy.cz
petra.stinkova@zskosmonosy.cz
jarmila.jonasova@zskosmonosy.cz
tomas.novak@zskosmonosy.cz
monika.stekla@zskosmonosy.cz
daniel.masin@zskosmonosy.cz

Učitelé bez třídnictví

Asistenti pedagoga

Ing.  Karel Kozma
Mgr. Ivana Štefková
Mgr. Zdeněk Turek
BA Hatice Güngör
Ing. Marcela Červová
Mgr. Ivona Kratochvílová
Bc. Ivana Očenášková


Renata Kumberová Dis.
Veronika Filipi
Jana Jabůrková
Bc. Michaela Samoláková
Jana Staňková
Bc. Marie Turová
Bc. Jana Poupová

karel.kozma@zskosmonosy.cz
ivana.stefkova@zskosmonosy.cz
zdenek.turek@zskosmonosy.cz
jirina.vrabcova@zskosmonosy.cz
marcela.cervova@zskosmonosy.cz
ivona.kratochvilova@zskosmonosy.cz
ivana.ocenaskova@zskosmonosy.cz

Školní družina - vychovatelé

Jana Kortanová
Veronika Filipi
Iveta Dandová
Eva Knesplová
Eliška Štěpánová
Michaela Kalfiřtová

+420 778 002 245

jana.kortanova@zskosmonosy.cz
veronika.filipi@zskosmonosy.cz
iveta.dandova@zskosmonosy.cz
eva.knesplova@zskosmonosy.cz
eliska.stepanova@zskosmonosy.cz
michaela.kalfirtova@zskosmonosy.cz

Školní družina Horní Stakory

+420 777 953 528