KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultační hodiny vyučujících školní rok 2018/2019

Uvědomte si prosím, že základním posláním školy je výuka a vzdělávání dětí, takže se může stát, že naléhavé provozní důvody si mohou vyžádat přítomnost vyučujícího ve výuce nebo na jiném místě, než je jeho kabinet/třída. Doporučujeme proto sjednat si schůzku předem emailem (web školy/kontakty) a ráno si pro jistotu ověřit, že vyučující nemá žádné překážky v domluveném termínu schůzky. Jinak se může stát, že příslušného vyučujícího v jeho konzultačních hodinách nezastihnete.

Vyučující:

Mgr. Černá Lenka

Ing. Červová Marcela

Mgr. Doležalová Petra

Mgr. Eichlerová Lenka

Mgr. Fejfušová Jiřina

Mgr. Fejfuša Stanislav

BA Hatice Güngör

Mgr. Horáková Zuzana

Mgr. Jonášová Jarmila

Mgr. Hornychová Jana

Mgr. Kapounová Hana

Mgr. Karásková Romana

Ing. Kozma Karel

Mgr. Martínková Radomíra

Mgr. Mašín Daniel

Mgr. Matesová Radka

Novák Tomáš

Bc. Peregrinová Dana

Mgr. Petráš Milan

Mgr. Pospíšilová Kristýna

Mgr. Stinková Petra

Mgr. Strnádková Ivana

Mgr. Štefková Ivana

Mgr. Turek Zdeněk

Mgr. Vrabcová Jiřina

Bc. Vrabcová Šárka

Mgr. Zelenková Klára

Mgr. Železná Ivana

Konzultace:

kdykoli po předchozí domluvě

středa 7:30 – 8:30 h a kdykoli po předchozí domluvě

úterý 9:30 – 10:30 h a kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

úterý 10:00 – 12:00 h a kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

úterý 12:30 – 13:30 h a kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

každý den 7:00 - 7:30 h a kdykoli po předchozí domluvě

pondělí 13:20 – 13:50 h a kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

pondělí 14:00-15:00 a kdykoliv po předchozí domluvě

kdykoli po předchozí domluvě

každý den 7:10 - 7:30 h a kdykoli po předchozí domluvě