ROZVRHY HODIN

Jednotlivé rozvrhy tříd budou v sekci "Žáci" a v podsekci "třídy".

Rozvrhy

Školní budova se otevírá v 6.30 hodin pro žáky – družina, ostatní 7.25h. V případě nepříznivého počasí je k dispozici vestibul. Dojíždějícím dětem je umožněno pobývat v družině. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve škole. O polední přestávce žáci dodržují pravidla bezpečného chování v případě odchodu z budovy. Dozor v šatnách po dobu polední přestávky koná pověřený zaměstnanec školy tak, aby byla dodržena pravidla bezpečného chování. Do prvního zvonění (7.40 hodin) musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku.

ZŠ Kosmonosy
0. hodina    6.55       7.40h
1. hodina    7.45       8.30h
2. hodina    8.40       9.25h
3. hodina    9.45       10.30h
4. hodina    10.40     11.25h
5. hodina    11.35     12.20h
6. hodina    12.30     13.15h
7. hodina    13.20     14.05h
I. stupeň-odpolední vyučování
6. hodina     12.30     13.15h
7. hodina     13.20     14.05h
II. stupeň-odpolední vyučování
7. hodina     13.05     13.50h
8. hodina     13.55     14.40h
9. hodina     14.45     15.30h

Horní Stakory
odjezd šk. autobusu  7.45h
8.10        8.55h
9.00        9.45h
10.00      10.45h
10.55      11.40h
11.50      12.35h