Třída 8.B

Třídní učitelka:

Mgr. Klára Zelenková

E-mail:

klara.zelenkova@zskosmonosy.cz

Umístění třídy:

Učebna číslo 5, vedle Zrcadlového sálu

7.B
8b