ÚŘEDNÍ DESKA


 V současné době neprobíhá žádné výběrové řízení. 

ANALYTICKÁ ZPRÁVA "Mapa školy 2016/2017"
Tento materiál obsahuje výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy, které probíhalo ve školním roce2016/2017. Každá škola, která se šetření zúčastnila, najde vtéto zprávěsvé výsledky vtextové i grafické podobě. Analytická část závěrečné zprávy vám nabízí konkrétní výsledky vaší školy, a to zejména v podobě přehledných tabulek a grafů. Ve většině případů jsou v jedné tabulce či grafu uvedeny pro porovnání i výsledky všech zúčastněných základních škol. Nejrozsáhlejší část analytické zprávy tvoří grafy na volných listech, v nichž jsou zpracovány odpovědi respondentů na jednotlivé otázky z dotazníků. Tyto grafy jsou tematicky rozděleny do deseti skupin: Cíle školy, Výběr školy, Spokojenost se školou, Kvalita a forma výuky, Hodnocení, Vztahy, Bezpečné a zdravé prostředí školy, Spolupráce, Materiální zázemí, Školní NEJ.

CELKOVÝ SOUHRN VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ "Klima třídy"

CERTIFIKÁTY