ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Nabídka zájmových kroužků 2018/2019

Cena za 1 hodinu – 50 Kč
Platba na 1. hodině vedoucímu kroužku


Hra na klávesy

Mgr. Jana Hornychová

pondělí, úterý, středa - dohoda skupin osobně na čase konání

Hraní s řečí – logopedické nápravy

Mgr. Jana Hornychová

Termíny dle individuální  dohody

Keramika 4. a 5. třídy

Keramika 2. stupeň

Mgr. Jiřina Fejfušová

Mgr. Jiřina Fejfušová

Pondělí(lichý týden) – 14:00-15:30

Pondělí(sudý týden) – 14:00-15:30

Flétničky

Mgr. Jiřina Fejfušová

2. třída středa

12:00 - 13:00 h

3. třída čtvrtek

13:00 - 14:00 h

4. třída pondělí

13:00 - 14:00 h

5. třída pondělí

12:00 - 13:00

Hlavolamy a deskové hry

EMA - Experimentální matematika

Mgr. Lenka Černá

Ing. Marcela Červová

úterý 13:45 - 14:45
vhodné pro 3.- 5.třídy
čtvrtek 13:00 - 14:00
pro 6. třídy

Šikulové

Andrea Malinová

úterý 15:30-16:30h

Sportovní hry pro chlapce 3.- 5.tř.

Dramatický kroužek pro 2. stupeň

Mgr. Milan Petráš

Mgr. Petra Doležalová

úterý 15:35 - 16:35h      

Středa 13:30-14:30

Sborový zpěv
(neplatí se – nepovinně volitelný předmět)
Mgr. Jiřina Fejfušová
Eliška Štěpánová
úterý a čtvrtek
6:40 – 7:25h

Nevyhovující termíny je možné dohodnout s konkrétním vyučujícím.


Kroužky jiných subjektů, které probíhají na naší škole (cenu si určuje subjekt sám):

Veselá věda 1. - 5. třídy

Cena 1350 Kč

pátek 12:00 -13:00 h,

          13:15-14:15 h

Kontakt pro přihlášení:
veselaveda@veselaveda.cz
Tel.: 735 860 452
www.veselaveda.cz
Velký inženýr 6 - 12 let
Cena pro ZŠ 1950 Kč/pololetí

úterý 14:30 - 15:30 h

Kontakt pro přihlášení:
Tel: (+420) 734 271 657
mladaboleslav@brickbybrick.cz
www.mladaboleslav.brickbybrick.cz

Kutil Junior

Podpora kutilství a zručnosti

pondělí 14:30 - 15:30

Kontakt pro přihlášení:

Bližší informace  jsou k dispozici na Tel.: 777 278 427
www.kutiljunior.cz  nebo www.facebook.com/kutiljunior