ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Nabídka zájmových kroužků pro 2. pololetí 2019/2020

Cena za 1 hodinu – 50 Kč
Platba na 1. hodině vedoucímu kroužku


Hra na klávesy

Mgr. Jana Hornychová

Pondělí 14-15h, 15-16h
Středa 14-15h, 15-16h, 16-17h
Pátek 13-14h, 14-15h

Hraní s řečí – logopedické nápravy

Mgr. Jana Hornychová

Termíny dle individuální  dohody

Keramika 4. a 5. třídy
1x za 14 dní

Keramika 1. - 3. třídy
1x za 14 dní

Mgr. Jiřina Fejfušová

Jana Kronusová

Pondělí – 14:00 - 15:30
.

Čtvrtek 15:00 - 16:30

Flétničky

Mgr. Jiřina Fejfušová

2. třída středa

13:00 - 14:00 

3. třída úterý

13:00 - 14:00 

4. třída pondělí

13:00 - 14:00 

5. třída pondělí

13:00 - 14:00

Hlavolamy a deskové hry

Tanečky

Mgr. Lenka Černá

Zuzana Horáková

čtvrtek 13:00 - 14:00
vhodné pro 3.- 6. třídy
čtvrtek 13:10 - 14:10
pouze 3. třídy

Šikulové

Andrea Malinová

úterý 16:00 - 17:00

Flétny 1. sk. 3. třídy

Sportovní hry pro chlapce se zaměření na florbal
3. - 5. třída

Zuzana Horáková

Tomáš Novák

pondělí 13:30 - 14:30   

úterý 15:45 - 16:45

Sborový zpěv
(neplatí se – nepovinně volitelný předmět)
Mgr. Jiřina Fejfušová
Eliška Štěpánová
úterý a čtvrtek
7:00 – 7:40

Nevyhovující termíny je možné dohodnout s konkrétním vyučujícím.


Kroužky jiných subjektů, které probíhají na naší škole (cenu si určuje subjekt sám):

Veselá věda 1. - 5. třídy

Cena 1350 Kč

pátek 13:00 -14:00 h,

          14:00 - 15:00 h

Kontakt pro přihlášení:
veselaveda@veselaveda.cz
Tel.:602 357 678
www.veselaveda.cz
Velký inženýr 6 - 12 let
Cena pro ZŠ 1950 Kč/pololetí

úterý 14:00 - 15:00 h

Kontakt pro přihlášení:
Tel: (+420) 734 271 657
mladaboleslav@brickbybrick.cz
www.mladaboleslav.brickbybrick.cz