ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Děkujeme, že jste si pro základní vzdělání vašich dětí vybrali naši školu.
ŠKOLU NA ZÁMKU - ŠKOLU V POHYBU.
Naší prioritou je Vaše spokojenost a spokojenost Vašich dětí, které budou poznávat a objevovat nové..

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
5.dubna 2019 od 14:00 do 17:30 h
6. dubna 2019 od 8:30 do 10:30 h
Náhradní termín zápisu: 10. dubna 2019 od 13:00 do 15:00 h

Bližší informace k zápisu zde: ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zapsány budou děti narozené od 1.9. 2012 do 31.8. 2013, tedy děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let.
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj a domluví si náhradní termín pokud se nebudou moci dostavit.
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.
Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.