3. B – Den boje proti rakovině – 15. 5. 2019

Děkuji všem žákům naší třídy, ale především rodičům, že zakoupili kytičky.
Den boje proti rakovině
Žáci 3. B přispěli do sbírky částkou 920 Kč.

You may also like...