3. B – Velikonoční jarmark

Vážení rodiče. 
Moc děkuji za skvělou spolupráci. 
Poděkování patří všem, kteří nám pomohli připravit krásné výrobky. 
Velký dík, kteří prodávali. 
A pochvalu uděluji samozřejmě skvělým třeťákům. 

p. uč.

You may also like...