Údržba koniklecové loučky

V rámci předmětu EKO se dne 18. září, pod vedením zkušeného pedagoga a ekologa v jedné osobě - Mgr. Zdeňka Turka, vybraní žáci 6. ročníku společně s vyučujícím D. Mašínem zúčastnili již tradičního ekologického podniku ZŠ Kosmonosy - údržby koniklecové loučky na okraji Debře nad Jizerou. Všichni žáci se aktivně zapojili jak do hrabání posekané trávy, odstraňování drobného náletu, tak i do celkového zkrášlení lokality. Dle zapálení žáků do činností je možno usuzovat, že je náplň semináře velice zaujala. Celkový přínos podniku je pak značně široký. Počíná zkvalitňováním vztahu dospívajícího k přírodě a práci, postupuje přes zvýšení estetičnosti loučky samé - lokality v blízkém okolí naší školy, až po vlastní ekologický přínos - rozšiřování stanoviště chráněného rostlinného druhu:). Autoři: Mgr. Daniel Mašín, Mgr. Zděnek Turek

You may also like...