Mléko do naší školy

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do projektu Mléko do škol. Je to program Evropské unie, který má spolu s programem Ovoce do škol za úkol podporovat rozvoj správných stravovacích návyků dětí v základních a středních školách. Každé dítě má v rámci projektu nárok na čtyři kusy neochucených mléčných výrobků měsíčně zdarma. V naší republice je projekt zabezpečován Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a dodavatelem do všech škol v ČR je obecně prospěšná společnost Laktea. Naše škola zatím odebírá polotučné mléko Lipánek z mlékárny Madeta.
Dodávka mléka do naší školy přichází v pondělí dopoledne. Na schodech v průchodu do nádvoří zámku nám dodavatelská firma složí osmnáct krabic po dvaceti sedmi čtvrtlitrových krabičkách. Paní sekretářka dodávku převezme a vše další už je na naší 9. A.
Děti z naší třídy, které jsou ochotné pomoci, přenosí hromadu krabic do mého kabinetu. Strávíme tím sice prakticky celou přestávku, ale takové množství mléka není možné nechat dlouho ležet na veřejně přístupném místě. V kabinetě už je dodávka v bezpečí, takže další zpracování může počkat až po skončení poslední hodiny, kdy vyučuji. Celou tu dodávku pak musím rozpočítat podle počtů žáků v jednotlivých třídách do dvaceti jedné krabičky. Druhý den – v úterý – o velké přestávce spolu s některými dětmi naší třídy rozneseme všechno mléko do každé třídy a předáme třídním učitelkám a učitelům.
Celkem takto přemísťujeme přibližně 490 krabiček mléka. Od září jsme tedy všichni dohromady zvedli a přenesli 1068 kg!
Protože děti pomáhají s distribucí ve svém volnu o přestávce, žádám o pomoc pouze dobrovolníky. Ne všichni jsou vždy ochotni pomoci, ale pravidelně pomohou Petr Krejčí, Matouš Pospíšil a Tomáš Dostál. Mgr. Iva Štefková

You may also like...