Měsíc listopad

Jako listí mizí ze stromů, z nás opadávají první strachy a obavy z toho, že se snad nikdy nenaučíme číst a psát. Slabikáře nás uvítaly desátým písmenkem, které už známe a radostně si se všemi pohráváme.
V tomto měsíci se událo mnohé – zavítali jsme do divadla až v Praze, kde jsme shlédli představení O líné babičce, které se nám moc líbilo.
Přijela za námi paní Zdena z nakladatelství Thovt a přivezla nám s sebou zábavnou hru ke čtení a pozorování textu.
Tvoříme s Týnou různé věci nejen na jarmark. Dokonce i maminky přišly pomoci v neděli po obědě s tvořením. Jsme stále ještě v očekávání, co všechno zažijeme na zámku v době jarmarku, protože to bude náš první jarmark.

You may also like...