Třída 7. A

Třídní učitelka:

Mgr. Klára Zelenková

E-mail:

klara.zelenkova@zskosmonosy.cz

Umístění třídy:

Učebna číslo 9, vedle učebny HV

7a