8. B Projekt Ohne Grenzen – Mannequin Challenge

Taktéž 8. B se zapojila do mezinárodního projektu Goethe Institutu Ohne Grenzen, konkrétně do formátu Mannequin Challenge. Projektu se zúčastnily 4 země: Česko, Polsko, Libanon a Egypt. Každá země si vybrala jedno téma a všechny týmy postupně ztvárnili daná témata prostřednictvím videa. U natáčení byla spousta legrace a musím pochválit žáky za nápady, se kterými přicházeli a za postoj, který k projektu zaujali. Stejně jako žáci z vedlejší třídy, má i 8. B možnost, komentovat videa od ostatních zúčastněných týmů, hodnotit a diskutovat o nich. Cílem projektu bylo prostřednictvím lákavé formy moderních technologií vytvořit si vztah k novému cizímu jazyku.

You may also like...