Beseda – (NE)RESPEKT

Dne 9. května 2019 nás navštívil pan Jaromír Babka s besedou na téma (NE)RESPEKT. Třeťáci s panem lektorem hovořili o všem, co se týká výchovy. Nejdříve hledali podobná slova ke slovu nerespekt .- neposlouchat, ignorovat, nedělat…
Zazněly otázky: Co to je (ne)výchova? Co znamená slovo (ne)úcta? Co vystihuje slovo autorita?
Žáci si vytvořili pravidla respektu doma, ve třídě, ve škole, s kamarády…
Kladli si otázky a hledali odpovědi.
Každý vypracoval na toto téma slohovou práci.
Respektem vyjadřuji úctu.
Velké poděkování patří panu Babkovi za vedení besedy.

You may also like...