Druhý německý workshop s rodilou mluvčí

V období německých zimních prázdnin navštívila Nancy v pátek 16.2 již podruhé naši školu. Žáci tentokrát měli za úkol zjistit rozdíly mezi jejich životem a tím v německé spolkové zemi Sasku. Práce v osmých třídách se rozdělila do menších skupinek a v rámci skupinky si vybrali téma ke konverzaci. Jedna skupinka zjistila, že Nancy fandí Biathlonu, Lauře Dahlmeier, jiná zase jakou hudbu Nancy poslouchá nebo čte knížky. Porovnávali také např. prázdniny, svoje typické školní dny, rozvrh hodin či jídelníček.
Dozvěděli se, že každodenní život takového teenagera v Německu se příliš neliší od toho českého. Zato ale žáci shledali Nancy rozvrh velmi zajímavý, protože v něm převažují dvouhodiny a je více zaměřen na jeden profil (u Nancy například hudební a divadelní umění). Také prázdniny mají rozložené přes rok jinak: šest týdnů hlavní letní, dva týdny podzimní a dva týdny zimní.  Velmi zaujala nabídka volnočasových aktivit na gymnázium v Görlitz: šerm, kaligrafie, práce se dřevem, Lego – roboti, hudební kapela, rockový a popový sbor. Stejné s naší školou byly pak: sportovní kroužek, školní časopis a klasický sbor.
Nejvíc se ovšem člověk naučí, když „nemusí“, takže všechny zábrany spadly se zazvoněním a konverzace se rozjela až při obědě v jídelně.  Takže bude na zvážení příští workshop udělat v cukrárně. Mgr. Kateřina Goldner

You may also like...