Informace k dopravě žáků 1. ročníků do Horních Stakor od 2. 4. 2021

Od 2. 4. 2021 bude rozhodnutím ŘSD z důvodu rekonstrukce uzavřen most přes komunikaci D10 a silnice
ve směru Kosmonosy – Horní Stakory.
Doprava žáků 1. tříd bude i nadále zabezpečena autobusy PID zdarma, a to s ranním odjezdem z Kosmonos v 7:42 hod. a odpoledním odjezdem z  Horních Stakor v 14:56 hod. (dle stávajícího jízdního řádu). Vzhledem k délce objízdné trasy (přes Chudoplesy, Bakov n. Jizerou – Trenčín, Studénku) bude příjezd autobusu opožděn cca o 8 – 10 minut.
Na základě požadavku školy bude od 2. 4. 2021 ranní odjezd žáků do Horních Stakor nově
ze zastávky Kosmonosy “U Zámku”
(7:42 hod.). Odpolední příjezd zůstává i nadále na zastávku Kosmonosy – náměstí.
Po celou dobu přepravy žáků bude zabezpečen pedagogický dohled. Z důvodu pozdějšího příjezdu do Kosmonos bude posunut začátek zájmových kroužků a logopedie. Konkrétní časy zahájení stanoví a předá účastníkům kroužků Mgr. Jana Hornychová. 

You may also like...