Konec dobrý, všechno dobré – vzpomínka na konec školního roku

I takto by se dal charakterizovat poslední školní den na kosmonoské základní škole. Školní rok, který byl z velké části ovlivněn covidovou pandemií a distanční výukou, byl zakončen tím nejlepším způsobem, tedy tradičním „posledním zvoněním“ na nádvoří zámku. Žáci 1. ročníků tak mohli před zraky ostatních spolužáků, pedagogického sboru, vedení města a přítomných rodičů doprovodit svoje nejstarší spolužáky, tedy deváťáky, naposledy do jejich tříd pro závěrečná vysvědčení. Slavnostního zakončení se nezúčastnili pouze žáci 2. ročníků, kteří naposledy převzali vysvědčení z rukou svých třídních učitelek v budově základní školy v Horních Stakorách.

You may also like...