Laboratorní práce – Nejmenší zvíře na světě NENÍ mravenec!

Buněčné jádro, šroubovitě stočený chloroplast, potravní vakuola, vzdušnice, končetina s drápky a přísavnými polštářky, buněčná stěna, složené oči, šupiny motýlího křídla, brvy trepky, prvok bobovka, štět s tobolkou, zárodečný terčík a poutka, důkaz bílkovin ve vajíčku nebo uhličitanu vápenatého ve vaječné skořápce….
Samé tajuplně znějící pojmy, leckdo by mohl mít obtíže si to všechno zapamatovat. Naši šesťáci a sedmáci to všechno mohli v tomto školním roce vidět na vlastní oči a sami si vyzkoušet.
A nejen to! Aby to mohly vidět, naučily se děti mnoha novým dovednostem, například základům práce s mikroskopem, připravit si mikroskopický preparát, zachytit a pochopit viděné skutečnosti, pečlivě zkoumat stavbu organizmů či prakticky si ověřit teoreticky nabyté vědomosti.
Pokud snad je tato činnost bavila, měl by z nás radost i Komenský.
Mgr. Ivana Štefková

 

You may also like...