Laboratorní práce – Stanovení průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa

Třída 7. B a paní učitelka Iva Strnádková
Cíl práce: Zjistit průměrnou rychlost tělesa, které se pohybuje nerovnoměrně.
Do školy jsme si z domova přinesli setrvačníkové autíčko a ručně nebo na počítači vypracovaný protokol laboratorní práce. Dále jsme použili stopky, velké školní dřevěné pravítko se stupnicí v centimetrech a křídu. Se spolužáky jsme se rozdělili do skupin po dvojicích nebo i trojicích, a začali pracovat. Školním pravítkem jsme si odměřili tři metry na podlaze a křídou vyznačili „start a cíl“ dráhy. Setrvačníkové autíčko jsme opakovaně pouštěli po stejně dlouhé dráze. Jeden z nás pouštěl autíčko ze startu po vyznačené dráze a druhý změřil stopkami dobu t, kterou autíčko potřebovalo k projetí vyznačené dráhy s do vyznačeného cíle. Jednotlivé časy jsme měřili na stopkách a zapisovali do připraveného protokolu. Ze tří měření jsme podle vzorce vypočítali průměrnou rychlost vp a opět zapsali do protokolu společně se závěrem našeho pozorování. Celé zpracování laboratorní práce nám zabralo jednu vyučovací hodinu. Zápis vypracovala Aneta Körnerová, 14. 12. 2017

You may also like...