Matematický král

Sdělujeme vám, že každý žák ze 2. B třídy postoupil do NÁSOBILKOVÉHO KRÁLOVSTVÍ. Každý obdržel násobilkový diplom a královskou odměnu…

You may also like...