Měsíčník třídy 8.A – listopad

Tak nám uběhl další měsíc. Ochladilo se a ve škole se pozornost tento měsíc soustředila na vánoční jarmark.
Také bylo naplánováno další sportovní utkání mezi námi a 8.B, ale protože někteří žáci „odehráli přehazovanou“ banánem přes šatnové skříňky a neznámí pachatelé rozpatlali banán po skříňkách spolužáků, byl souboj v duchu fair play přeložen na prosinec.
Ale zpět k jarmarku. Ve středu 22.11. se řada žáků naší třídy pustila do výroby svícnů na prodej. Zdobila se Michalova polena a také jsme se pokusili vyrobit svícny z květináčů a sklenic. Pod vedením paní učitelky Hornychové, pak žáci obnovili živý betlém.
V jarmarečním týdnu většina z nás (14 z 18 žáků + já) dodala výrobky a jídlo k prodeji na stánek. V den jarmarku se maminka Dany, které pomohla její maminka, ujala dopoledního prodeje, a nakonec vydržela až do čtvrt na dvě – moc děkuji. Od dvanácti hodin jsem jí dělala společnost a odpolední prodej byl na mně. I díky příznivému počasí a vyšší návštěvnosti než loni, se nám podařilo prodat téměř vše, a tak letošní tržba byla více než dvojnásobná oproti loňskému roku ?
Dík patří i všem žákům třídy, kteří se aktivně zapojili do programu jarmarku. Terka s Tomem byli v dílničce a ostatní opakovaně vytvářeli již zmíněný živý betlém. Takže letos je jarmark za námi a příští rok už to bude naposledy.
Nyní je před námi prosinec, a tak se již všichni těšíme na Vánoce a přemýšlíme, co komu koupit pod stromeček. A zda si i žáci naší třídy nadělili něco k Vánocům se dočtete za měsíc. Petra Sodomková, třídní učitelka

You may also like...