Návštěva léčebny – 5.10. 2016

Dnes  5.října 2016 žáci z 1.B poprvé navštívili léčebnu v Kosmonosech, kde chovají koně. Na holky a kluky již čekala paní Kamila, Maruška a Martina, které se jim plně  věnovaly. Začátek byl pro prvňáčky náročný, protože nesli tvrdé pečivo, mrkvičky, jablka a další dobrůtkiy pro koně. Po zdolání této překážky paní Kamila vyprávěla o koních, dále koně čistili,  pak si na koně sedli a za odměnu svezli. Děkujeme za pěkné dopoledne.

You may also like...