Netradiční hodina českého jazyka

Na dnešní den si každý žák ze 2.B připravil popis zvířete – svého kamaráda. Do školy si přinesli fotky, obrázky a nebo foto ve svém mobilu.
Celý den nás zvířecí kamarádi provázeli ve všech vyučovacích hodinách.

You may also like...