Odhad vzdálenosti, měříme

Dnešní vyučovací hodina prvouky byla netradiční.
Všichni žáci ze třídy si přinesli různé typy metrů. V okolí školy nejdříve odhadli vzdálenost od stromu ke stromu, od tyče k lavičce…
Následovalo samotné měření…
Práce ve skupinách byla super.

You may also like...