Pěvecká soutěž

V úterý 21. května se konalo školní kolo pěvecké soutěže, kterého se celkem účastnilo 30 žáků. Soutěžilo se v pěti kategoriích.
Výsledky soutěže:
I. kategorie – 1. třídy
1. místo – Jakub Šrajer
2. místo – Tereza Mladá
3. místo – Václav Malý
 
II. kategorie – II. třídy
1. místo – Anna Svitáková
2. místo – Nikola Jabůrková
3. místo – Adéla Horáková
 
III. kategorie – III. třídy
1. místo – Nikola Končinská
2. místo – Štefan Greguš
3. místo Jiří Lukeš
 
IV. kategorie – IV. a V. třídy
1. místo – Simona Odnohová
2. místo – Lucie Bogdanoská
3. místo – Kateřina Svobodová
 
V. kategorie – II. stupeň
1. místo –  Nela Jabůrková
2. místo –  Nikola Surynková
3. místo – Kateřina Hradcová
 
Všichni soutěžící zpívali s radostí a připravili pro nás krásný zážitek. Děkuji porotě Mgr. Ivě Strnádkové, Mgr. Janě Hornychové a Mgr. Zdeňkovi Turkovi za kvalitní posouzení zpěvu žáků. Elišce Štěpánové patří dík za klavírní doprovod zpěváků. Poděkování patří i rodičům, kteří se přišli podívat a vytvořili pěkné divácké publikum. Těšíme se zase za rok na další talenty naší školy.

You may also like...