Po stopách moderních dějin v Praze

Ve středu 17. října se obě deváté třídy vydaly na exkurzi do Prahy, aby se seznámily s místy, které
jsou součástí naší historie.
Jako první jsme se vydali do židovského muzea. Paní průvodkyně nás rozdělila po třídách a poté začal
program Holocaust v dokumentech. Nejdříve nás naše paní průvodkyně seznámila s termíny
spojenými s holocaustem. Celá exkurze se totiž nesla v duchu Protektorátu Čechy a Morava a Druhé
světové války. V druhé části programu jsme měli skupinovou práci. Každá skupinka dostala materiály
k určitému tématu a měla ho představit ostatním, např. koncentrační tábory, ghetto v Terezíně,
křišťálová noc, transporty atd. Seznámili jsme se tak s těžkým životem židů za protektorátu.
Závěrečná část v židovské čtvrti byla prohlídka Staronové a Pinkasovy synagogy. V první zmíněné kluci
dostali jarmulky, které pak museli celou dobu nosit. Kluky to opravdu bavilo. Byla pro ně výzva, aby
jim z hlavy nespadla. A také si odvezli domů suvenýr. Ve Staronové synagoze jsme se dozvěděli vše o
synagogách a judaismu. Vysvětlili jsme si, jak a proč jsou synagogy rozděleny na mužskou a ženskou
část a kde se nachází tóra. V této nejstarší synagoze jsou místa rozdělena mezi významné osobnosti
židovské komunity. V Pinkasově synagoze jsme všichni byli ohromeni výzdobou. Všude na stěnách
byly jména židovských obětí holocaustů z protektorátu a jejich data narození a úmrtí. Bylo to velmi
působivé místo. Všechny nás překvapilo, kolik turistů se v židovské čtvrti nacházelo. Naše poslední
zastávka vedla na Starý židovský hřbitov, kde je mimo jiných pohřben Rabi Löw, tvůrce slavného
Golema. Atmosféra na hřbitově byla opravdu zvláštní. Taková mystická. Jelikož nebylo, kam nebožtíky
pohřbívat, musely se staré hroby zavážet hlínou a následně se mohli pohřbít další. Dnes je tam
navršeno šest vrstev a pohřbeny tisícovky lidí. Některé náhrobky jsou už dnes zarostlé do stromů. Na
hřbitov se zájemci dostanou pouze v rámci prohlídky. Není volně přístupný.
Po obědě jsme se vydali pěšky napříč historickým jádrem Prahy k památníku hrdinů heydrichiády do
krypty pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Památník se věnuje osudům
parašutistů, kteří 27. května 1942 podnikli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Památník je věnován ale všem, kteří se na atentátu podíleli i nepřímo, tedy členům
odboje. Pomáhali například parašutisty skupiny Silver A nebo Anthropoid ukrývat, sháněli jim falešné
doklady apod. V kryptě se po atentátu za pomoci příslušníků pravoslavné církve skrývalo sedm
parašutistů, vč. Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Jejich úkryt byl vyzrazen i díky zrádci parašutistovi
Karlovi Čurdovi, který neunesl tlak na svoji osobu, když porušil pravidlo a kontaktoval svou rodinu. Po
kryptě a v kostele nás provázela paní průvodkyně, která nás dokázala „vtáhnout do děje“, a všichni
jsme bez dutání poslouchali výklad. V kryptě jsme kromě bust hrdinů viděli i díry od kulek i počátek
tunelu, kterým se parašutisti chtěli prokopat ven. V kryptě a v kostele parašutisti s minimem zbraní a
munice dokázali bojovat několik hodin. Proti přesile ale neměli šanci. Hrdinně bojovali, nevzdali se a
zůstali věrni československému národu. Žádného parašutistu živého nacisté nedostali.
V bezvýchodné situaci si sami vzali život nebo zemřeli v boji.
Upřímně všem doporučuji tento památník navštívit. Pokud nebudete mít objednanou prohlídku,
můžete se do krypty zdarma jít podívat a v expozici si přečíst vše o atentátu nebo zhlédnout
historické artefakty.

 

You may also like...