Příběh o sněhulácích – 8.2.

Žáci ze 2.B se rozdělili do skupin a vyprávěli nám pohádku, příběh o S N Ě HU L Á C Í CH.

You may also like...