Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je název pro vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum, který spojuje naší generaci s těmi předchozími, kde mladí lidé v roli dokumentaristů natáčí reportáže o pamětnících, kteří zažili nepříjemnosti 20. století. Jsou to osobní příběhy, které v učebnicích nenajdete. Tým žáků Základní školy Kosmonosy ve složení Michal Falta, Anna Boltněvová, Tereza Lojová, Barbora Bendová a Martin Veselý vedený paní učitelkou Jarmilou Jonášovou se zabýval kosmonoským rodákem, botanikem a historikem Václavem Petříčkem.

Nejprve probíhaly schůzky týmu a workshopy ohledně natáčení. Bylo zapotřebí připravit nejen natáčecí techniku, ale především strukturu rozhovoru s pamětníkem. Po natočení potřebného materiálu se vybraly nejdůležitějších části do tzv. výběrky. S tou se žáci vypravili na workshop do sídla organizace Post Bellum v Praze, kde se dozvěděli další technické informace ohledně finálního videa od profesionálních střihačů. Následovaly dlouhé tři týdny stříhání, dotáčení voiceoverů a tvoření videa, doplněného archivními fotografiemi a materiály pamětníka.

Po celkem únavných a nervózních týdnech práce tým projekt dokončil a odeslal video spolu s medailonkem pamětníka koordinátorovi projektu, panu Michalu Šimkovi, který žáky celým projektem provázel. 4. června 2019 se všechny zapojené týmy vypravily do kina v Mnichově Hradišti prezentovat svou reportáž. Odborná porota pak vybrala dva týmy, které nejlépe dokázaly vyprávět příběh svého pamětníka. Kosmonoští žáci obsadili krásné druhé místo!

Žáci zapojení do projektu prokázali nejen své znalosti historie, pevnou vůli, zodpovědnost a velké nasazení, ale především schopnost plánovat, komunikovat a pracovat v týmu. A za to jim patří velké poděkování.

 

Výsledky práce kosmonoského týmu naleznete na https://www.pribehynasichsousedu.cz/cesky-raj/cesky-raj-2018-2019/.

 

Autoři: Martin Veselý, Jarmila Jonášová

You may also like...