Příroda Radouče – hmyz a devaterka

Ve čtvrtek 13. 6. děti strávily dopoledne na výukovém programu o hmyzu na Radouči. Po rozdělení do družstev samy prováděly odchyt pomocí smýkaček a sítěk. S určováním zajímavých exemplářů dětem pomáhal RNDr. Antonín Kůrka, Martina Vlčková a Pavla Bartková. Podařilo se odchytit množství čmeláků, motýlů: okáčů, modrásků, larev slunéček, sarančat a kobylek, ploštic, mandelinek, mravenců, mšic a pavouků. Družstva měla za úkol vymyslet co nejvíce přírodnin, které se mohou na Radouči vyskytovat, a začínají na určité písmeno, např.: S: sysel, svlačec, svízel… Poté  jednotlivci zkoušeli zapsat co nejvíce organismů podle zadání: 0 nebo 1 noha, 2 nohy, 4 nohy, 6 nohou, 8 nohou, keře, stromy; bíle, červeně, modře kvetoucí rostliny… U informační tabule o NPP Radouč jsme se sešli ke krátkému povídání o devaterce poléhavé a její ochraně. Vydali jsme se na skalky, abychom tuto botanickou raritu spatřili na vlastní oči. Protože nás tlačil čas, test o hmyzu a pracovní listy dostala paní učitelka s sebou, aby se později ve výuce k tématu s dětmi vrátila.

Děti se mimo jiné dověděly, jaký je rozdíl mezi sarančetem a kobylkou, mezi housenicí a housenkou. Zjistily “naživo”, jak vypadá larva slunéčka, kolik má pavouk nohou a co mu na rozdíl od hmyzu na těle chybí (tykadla). Po cestě jsme několikrát narazili na oblíbené sysly. Všichni účastníci měli radost z objevování přírody a program je jistě obohatil.

 

Pavla Bartková;  

ZO ČSOP Klenice; http://www.csopklenice.cz/index.php/o-nas.

 

You may also like...