Projektový den s IZS

V rámci projektové dne měli žáci školy možnost blíže se seznámit s činností, technikou
a vybavením jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Zblízka si tak mohli prohlédnout vybavení sanity rychlé záchranné služby, vyzkoušet si manipulaci s nosítky a na figuríně  si ověřit, jak fyzicky náročná je masáž srdce. Někteří si pak nechali na svém obličeji vytvořit “umělá” zranění, tak jak se používají při cvičeních IZS. Na stanovišti policie si “ohmatali” zbraně a dopravní techniku, kterou policie používá a silní jedinci na sebe oblékli i nelehkou policejní zásahovou výstroj. Hasiči žáky seznámili s vybavením zásahového požárního vozidla s cisternou
a ty odvážnější zvedli na plošině do výšky cca 20 m. Kromě složek IZS se projektového dne zúčastnili i zástupci městské policie, kteří s žáky kromě jiného např. rozebírali chování v život ohrožujících situacích. Velmi zajímavá byla i prezentace 
o silniční bezpečnosti, při které si žáci měli možnost prohlédnout bezpečnostní prvky na osobním voze v řezu a informace o chování
a bezpečnosti cyklistů od provozovatele dopravního hřiště. Všechny ukázky byly doprovázeny odborným výkladem.

Projektový den se vydařil, za což patří velký dík hasičům Stanice HZS v Mladé Boleslavi, policistům z odboru PČR a Městské policie v Mladé Boleslavi, zdravotníkům Klaudiánovy nemocnice, Záchranné služby Středočeského kraje a Červeného kříž, zástupkyním firmy AUREL CZ s.r.o.
a panu Hainzovi.

You may also like...