Sebrali jsme 13 239 kg papíru

V lednu letošního roku se uskutečnil druhý sběr starého papíru v letošním školním roce. Sebralo se 13239kg papíru. 70% výtěžku ze sběru připadne třídě a 30% škole. Třídy své peníze musí vyčerpat do konce června 2018. Peníze je možno čerpat na třídní akce, odměny, výlety apod. Z každého nákupu je třeba mít doklad pro hospodářku školy. Peníze nelze použít na nákup sladkostí, jídla, pití. Příští sběr se uskuteční koncem května. Několik technických připomínek. Prosím o třídění papíru na karton a noviny a časopisy. Prosím o kontrolu, co do papíru dáváte (v posledním sběru se našly klíče). Přinesený papír se hlásí zapisovatelkám nebo p. uč. Turkovi. Děkuji všem rodičům a rodinným příslušníkům za odevzdaný sběr, velmi pomáhá třídám i celé škole.

You may also like...