Školní družina – 2.C

Jako vychovatelka školní družiny jsem nastoupila teprve 1. 9. letošního roku. Na práci s dětmi a své nové kolegyně a kolegy jsem se velmi těšila a byla plná očekávání. Všem vděčím za vlídné přijetí a spoustu cenných rad.  Moje oddělení školní družiny využívá pro svou práci, hry, besedy a ostatní činnosti nejen prostor družiny, ale také své třídy. V návaznosti na naše povídání, s dětmi vyrábíme různé obrázky či dekorace. 15. září jsem je s jejich paní třídní učitelkou doprovodila také do divadla v Mladé Boleslavi.  Věřím, že nám vzájemná spolupráce s dětmi půjde stejně dobře jako dosud. Jana Kronusová, vychovatelka školní družiny

You may also like...