ŠD Horní Stakory

Od letošního školního roku se dvě oddělení ŠD (dvě třídy prvňáčků) umístila do budovy školy v Horních Stakorách. Děti zde využívají pěknou prostornou hernu s hračkami, stavebnicemi a různými společenskými hrami, bohatě vybavenou tělocvičnu. Zajímavý je pro ně pobyt venku na víceúčelovém hřišti s příjemným umělým povrchem, které je v oplocené zahradě. Ta je pro děti přitažlivá i uměle vytvořeným travnatým kopečkem a vzrostlými stromy. Na vycházkách se seznamují s prostředím venkova a pozorováním místní fauny i flóry. Věřím, že si zde děti užijí zábavu ve všech ročních obdobích. Autor: Jana Kortanová, vedoucí vychovatelka

You may also like...