Swingové evergreeny stále živé – koncert – 4.10. 2016

4.října 2016 se konal koncert v zrcadlovém sále zámku u příležitosti Mezinárodního dne seniorů SWINGOVÉ EVERGREENY STÁLE ŽIVÉ. My jsme se rozhodli, po domluvě s rodiči, že prvňáčkové z 1.B půjdou na první společný koncert. Musím sdělit, že byli výborní diváci a zasluhují si velkou pochvalu. Velké poděkování patří rodičům dětí, kteří je přivezli a dokonce někteří zašli též na koncert… Děkuji. p. uč.

You may also like...