Templ – doba bronzová, doba stěhování národů

Dnes žáci ze 3.B navštívili Templ v Mladé Boleslavi, kde pro ně byly připraveny činnosti: spřádání nití, šití upředenou nití, modelování a zdobení přeslenů, tkaní na rámečkovém stavu, šperky doby bronzové a tepání do měděných plíšků. Všechny dílny patřily do doby bronzové.
Prožili jsme krásné dopoledne.
Velké poděkování patří paní magistře Nastoupilové a jejímu týmu.
 

You may also like...