Tradiční vánoční jarmark 30.11.

Letos jsme opět měli náš tradiční vánoční jarmark. Byl poslední listopadový den. Pro návštěvníky byl připraven  vánoční program, kde si každý mohl  prohlédnout staročeskou světničku, živá zvířata, podívat se i na živý betlém, na vystoupení žáčků školy, psí vystoupení.  Nahlédnout jste mohli i pod ruce uměleckým kovářům, šperkařům nebo do samotného pekla, ale i do nebe, kde čekal Mikuláš se svými anděli. Nechyběly ani stánky jednotlivých tříd, kde si návštěvníci jarmarku mohli zakoupit vánoční věci.

You may also like...