Učitel a/nebo tablet – Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání

Ve dnech 15. 5., (5.6)., 19. 6., 18. 9, vždy od 9 - 14. 30 hod jsem se zúčastnila vzdělávacího semináře „ Učitel a/nebo tablet. Cyklus navazujících seminářů nabízel praktický pohled na využití tabletu ve výuce jazyků. Každý prezenční seminář měl dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme se seznámili se základními pojmy a východisky.
V praktické části byly v rámci semináře předvedeny jednotlivé funkce a aplikace v kontextu s jazykovou výukou. Praktická část byla vedena formou workshopu. Tematicky byl seminář zaměřen na tyto okruhy:
1. Tablet a cizí jazyky - možnosti a výzvy
2. Jazykové aplikace
3. Cizí jazyky s iPadem I
4. Cizí jazyky s iPadem II
5. iTunes U a iBooks Author v jazykovém vzdělávání
Mobilní technologie, zejména v podobě tabletů, chytrých telefonů se stávají nedílnou součástí života dnešních studentů a žáků. S jejich nevyhnutelným příchodem do škol se pojí spousta možností, výhod, ale také několik rizik. Mobilní zařízení nacházejí uplatnění ve výuce mnoha předmětů a jazyků. Myslím si, že výuka a učení se cizím jazykům je oblastí, ve které mobilní zařízení mohou přinést výhody a nové možnosti všem, jak studentům, tak i učitelům. A přínos využití v hodinách cizích jazyků:
• studenti se učí vlastním tempem, ve zvoleném čase a mohou si leckdy uzpůsobit i obsah a formu látky.
• při vhodném pedagogickém vedení se v praxi potvrzuje větší míra angažovanosti, a zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. Následným produktem   pak může být celkově větší spokojenost s procesem učení jak na straně studentů, tak jejich rodičů.
• při snadno dostupném a poutavém obsahu si studenti kromě probírané látky osvojují i další praktické znalosti a kompetence.
rozšiřuje se pole možností podávání zpětné vazby co do formy i času.
• snížení nákladů a námahy na přípravu - zejména po získání více zkušeností učitelé i studenti ocení možnosti spjaté s obsahem i funkcemi jednotlivých zařízení.
Mobilní technologie napomáhají zejména při:
• rozvoji mluveného projevu (prezentační dovednosti, možnosti nahrávání audio či video záznamu…).
• osvojování si méně populárních či náročných témat poutavou formou (poutavě navržené aplikace, zařízení stále při ruce…)
• celkově lepší výslovnost a porozumění (většina obsahu v angličtině, možnosti hlasového ovládání).
• kompenzace jednotlivých kompetencí (například snadný nácvik výslovnosti pomocí funkce předčítání).
• učení se napříč předměty (aplikace sloužící k nácviku první pomoci může fungovat k osvojení gramatiky či slovní zásoby).
• inkluze žáků s poruchami učení i závažnějším zdravotním postižením (zpřístupnění - předčítání obsahu, zvětšování písem, volba fontu vhodného pro dyslektiky apod.).
Aplikace pro řízení třídy
Nearpod, Socrative, Formative
Virtuální učebna
iTunes U, Google Classroom, Padlet
Bleded learning - Duolingo
Zpátky do školy s Jackem Stalwartem-Aplikace Jack Stalwart: Passport to Adventure je dostupná zdarma pro iOS. Je v angličtině, ale zároveň je využitelná v hodinách zeměpisu a pro metodu CLIL. Hru si lze uložit a následně se k ní vracet a plnit další z osmi misí. Aplikace také nabízí základní fakta o všech zemích, ve kterých se dobrodružství odehrávají.
Angličtina s videem
Voscreen
Aplikace Spark Video, Page a Post
Book Creator
umožňuje vytváření vlastních multimediálních knížek (obrázky, text, malování, zvuk) ve formátu epub (pdf) a následně je exportovat pro čtečky. Jednoducá a intuitivní, vhodná i pro menší děti.
Comics Head (Lite) - tvorba komiksových příběhů (pozadí, postavy, rekvizity, bubliny
apod.). Výborná pro situační vysvětlení gramatiky či slovní zásoby.
Edpuzzle - webová apliakce, která umožňuje editaci videí (střih, otázky, hlasové
poznámky) ve výukový materiál. Verze pro studenty je dostupná i jako aplikace - iOS, A WEB, zdarma
The Elements - poutavé a zábavné zpracování periodické tabulky prvků. Popisy jsou
psány v angličtině (dostupné i v němčině) velmi srozumitelným způsobem.
Google Translate - umožňuje nejen textový, ale i hlasový překlad
iMovie - nástroj pro střih videa
Lifesaver - interaktivní videa o první pomoci. Hráč volí odpovědi pod časovým tlakem. Dobré na slovní zásobu i gramatiku a v neposladní řadě k osvojení si zásad první pomoci, iOS, zdarma
Mooveez - aplikace k učení se jazyků s filmem. APlikace je zdarma, ale jednotlivé filmy
jsou zpoplatněné. iOS, Android
Paper 53 - umožňuje překrásné skeče, kreslení přes fotografie, tvorbu grafů apod. Různé malířské nástroje mají moc hezký tah a tak malůvka podprůměrného umělce může vypadat velmi působivě. S Apple Pencil je to skvělý anotační nástroj nebo white board, iOS, Android, zdarma
Quizlet - procvičujte slovní zásobu nebo cokoliv jiného pomocí interaktivních kartiček, testů a her. Žáci mohou své výtvory sdílet. iOS, Android, zdarma.
Starwalk - krásná aplikace pro sledování oblohy v daném čase. iOS, Android, Windows, aplikace cca 7 €
Wordsalad - jedna z mořností na tvorbu slovních oblaků. iOS, Android, omezená verze zdarma.
Socrative - další z řady aplikací na řízení třídy, zpětnou vazbu a testování. Má oddělené aplikace pro učitele a žáky. Umí generovat report s výsledky v excelu zaslaného do mailu učitele. iOS, Android, WS, web, zdarma
(PhDr. Petra Bakajsová Kačmarčíková, Apple Distinguished Educators, petra.bajkajsova@icloud.com)
Na konci semináře zazněla otázka, co si bychom si chtěli odnést či odneseme z celého semináře? Má odpověď zněla: " Vás". Míněno bylo, že lektorku PhDr. Petru Bakajsovou Kačmarčíkovou. Byla skvělá, její seminář srozumitelný, praktický, přínosný. Děkuji za inspiraci a přeji mnoho spokojených studentů, dětí i dospěláků... ! Lucie Křížková

You may also like...