Volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků

Z důvodu ukončení funkčního období školské rady, která je zřizována při ZŠ Kosmonosy dle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), proběhlo korespondenční hlasování zákonných zástupců žáků. Toto hlasování bylo ukončeno ke dni 27. 5. 2022. Vzhledem k tomu, že školská rada při ZŠ Kosmonosy má 9 členů a  v souladu s § 167 odst 2 školského zákona tvoří zástupci žáků jednu třetinu, do školské rady byli zvoleni dle počtů hlasů:

Mgr. Petr Boubín, Ing. Andrea Svobodová, Ing. Lucie Knězová

You may also like...