Vyhlášení časopisu roku

KosmoNOSák opět zabodoval

24. května vybraní členové redakce KosmoNOSáku vyrazili do Prahy, kde se na Vyšší odborné škole publicistiky zúčastnili dlouho očekávaného vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší školní časopis pro Středočeský kraj. Krásné druhé místo, a tím pádem i postup do celostátního kola, bylo odměnou za celoroční práci pro časopis. Před samotným vyhlášením se redaktoři mohli zúčastnit přínosných worshopů zaměřených například na tvorbu titulní strany časopisu nebo na práci s fotografií. Domů odjížděli nejen s diplomem, ale také s úsměvem na rtech a velkou motivací k práci na dalších číslech KosmoNOSáku.

Autor: Jarmila Jonášová

You may also like...