Vyrábíme na vánoční jarmark

V pondělí se žáci 2.C věnovali v rámci předmětu Člověk a svět práce výrobkům na Jarmark. Vyráběli jsme květináče ubrouskovou technikou. Potom jsme květináče vyzdobili přírodním materiálem.(větvičky smrku, větvičky tújí). Práci jsme dokončili zápichy s vánočními motivy.

You may also like...