Workshop v 8. třídách v rámci hodiny Německého jazyka

Na workshop v pátek 6. října 2017 se žáci osmých tříd pečlivě připravovali a náležitě těšili. Čekala na ně řada rozmanitých, nejen jazykových, úkolů a her. Každý si například napsal své jméno německým školním písmem ze začátku 20. století, tzv. Sütterlinschrifft nebo si zkusil chronologicky seřadit nejvýznamnější události z historie Německa.  
Nejvíce se děti ovšem těšily a zároveň i trochu bály setkání s Nancy, sice jejich vrstevní, avšak ze sousední země. I když s němčinou děti začaly teprve v září tohoto roku, nicméně díky jejich nadšení a zapálení si byly schopni s Nancy krátce popovídat a zahrát si s ní kvarteto. Terka z 8.A si dokonce připravila i vlastní otázky a vyzpovídala jí osobněji. Kromě toho, že si všichni vyměnili telefonní čísla, založili skupinku na whatsapp nebo jsou s Nancy v kontaktu přes Instagram, dozvěděli se i různé zajímavosti. Například, že se žáci na jejich gymnáziu v Görlitz nepřezouvají, chodí celý den v botách. Nancy se u nás ve škole moc líbilo a doufá, že nás bude znovu moc přijet navštívit. Mgr. Kateřina Göldner
[Not a valid template]

You may also like...