Zájmové kroužky školní družiny

Dlouho jsme promýšlely, jak nejlépe zrealizovat zájmové kroužky ve školní družině. Nakonec jsme se rozhodly vybrat kroužek keramiky a přírody. 
O tvoření, rozvíjení jemné motoriky, zapojení vlastní fantazie a společná setkání má zájem velký počet dětí. Keramický kroužek probíhá každý týden ve třech skupinách a první vypálené výrobky si již děti měly možnost odnést domů. 
Ve “Světě přírody” se setkáváme jednou týdně, zajímá nás vše, co se děje okolo nás. Vnímáme zvuky, barvy, sbíráme listy, tvoříme z přírodnin a besedujeme například o zvířátkách.
Všechny děti se zapojily s velkým nadšením a tak se s dobrou náladou společně setkáváme pravidelně několikrát týdně.
 
Jana Kronusová, Andrea Malinová
Vychovatelky ŠD
 

You may also like...